Шаблоны с адаптивным дизайном
× Жизнь дома

Перед обсуждением ПРОЕКТА Устава ОСББ обращаю внимание совладельцев квартир на

Больше
2 года 10 мес. назад - 2 года 10 мес. назад #5 от nick
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Перед обсуждением ПРОЕКТА Устава ОСББ обращаю внимание совладельцев квартир на то , что согласно

ЗАКОНА УКРАИНЫ : Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку
в структуре управления ОСББ главным управляющим работой и обеспечением жизнедеятельности ОСББ , по решению членов ОСББ , является нанятый УПРАВИТЕЛЬ / а не " голова правления " / Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників

1. Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку утворено об’єднання співвласників, проведення зборів співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно із законом, що регулює діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про:

1) розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним;

2) визначення Управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з Управителем;

3) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з Управителем, здійснення контролю за його виконанням;

4) визначення повноважень Управителя щодо управління багатоквартирним будинком;

5) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;

6) визначення дати та місця проведення наступних зборів співвласників;

7) визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком.ЗАБЕСПЕЧУЄ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ та рішень ПРАВЛІННЯ


УПРАВИТЕЛЬ , согласно нового Устава ОСББ в свои функциональные обязанности должен внести :
Забезпечувати виконання рішень загальних зборів та рішень правління;
діє без доручення від імені об'єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і
вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
розпоряджається коштами об'єднання відповідно до затвердженого кошторису та
рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об'єднання;
наймає на роботу в об'єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи
заохочення та накладає стягнення, видає обов'язкові для працівників об'єднання накази у
сфері трудових правовідносин;
за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об'єднання іншим
особам;
відкриває і закриває рахунки об'єднання в банківських установах та інших фінансових
установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та
завдань об'єднання.

УПРАВИТЕЛЬ действует согласно СТ. 11 ЗАКОНА :

Стаття 11. Управління багатоквартирним будинком

1. Управління багатоквартирним будинком Управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

2. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з Управителем.

3. Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

4. Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є:

1) перелік послуг;

2) права і обов’язки сторін;

3) ціна на послуги;

4) строк дії договору.

5. Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, такий договір (зміни до нього) підписується співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), ЗАВІРЕНИЙ ПІДПИСОМ і печаткою УПРАВИТЕЛЯ (за її наявності).

6. Договір з Управителем укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на наступний однорічний строк.

До договорів, предметом яких не є управління багатоквартирним будинком, передбачене частиною шостою цієї статті, обмеження щодо строку договору не застосовується.


Выполнение Закона Украины о ОСББ в такой структурной форме позволит избежать в будущем НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ , когда " голова правления " / в данном случае Е ЛУКАНЮК / единолично распоряжается материальными фондами дома / финансами , квартирой № 5 - принадлежащей всем совладельцам / , банковскими счетами ОСББ и печатью ОСББ , при этом позволяя себе открыто игнорировать как устные так и письменные обращения к ней по поводу работы ОСББ и заявляя что она НЕ ОБЯЗАНА " отвечать за ЭТО " так как НЕ получает ДЕНЬГИ за работу . А при обращении к управляющему / сейчас это МАРТЫНЮК А / тот отвечает : финансами распоряжается ЛУКАНЮК , печать у нее , Я ничего НЕ ЗНАЮ , у МЕНЯ НЕТ времени .
При этом Мартынюк имеет другое " основное место работы " , а здесь работает по " остаточному принципу " предпочитая поменьше " вникать " при своих 2 часах приема в неделю для контактов с совладельцами .

Для решения приведения Устава ОСББ в соответствие с ЗАКОНОМ УКРАИНЫ необходимо ИЗМЕНИТЬ структуру УПРАВЛЕНИЯ нашего ОСББ .
Last edit: 2 года 10 мес. назад by melange1992.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Модераторы: oliyura